Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на строителен обект, на 22.07.2021 г., в периода от 08.00 ч. до 17.00 ч. временно ще се ограничи движението по ул. „Цвятко Бобошевски“ в участъка от ул. „Христанчо Матов“ до ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Уведомени са контролните органи за създаване на временна организация и безопасност на движението.