Заместник-кметът на Община Враца Петя Долапчиева проведе работна среща с Председателя на УС на Сдружение „Агенция за развитие на Северозападна България” – Илияна Калоянова и директори на 4 училища в град Враца, на която бе поставено началото на ново партньорство.

Сътрудничеството е с цел реализиране на дейности по проект „Легендите, път към по-атрактивна туристическа дестинация”.

Основните дейности имат за цел да се подобри туристическата атрактивност на целевата област/ ученици и учители от областите Долж, Олт, Мехединци в Румъния и Монтана, Видин и Враца/ чрез идентифициране, съхранение, опазване и популяризиране на неоценимата/безценна част на нематериалното богатство, местните легенди с цел устойчивото използване на природното богатство и ресурси и културното богатство.

Учениците ще събират легенди, свързани с природното богатство на областите и ще проучват туристически дестинации, както и ще реализират два съвместни туристически продукта –  Карта на легендите и Лагер на легендите.

Училищата, които ще се включат в проекта са СУ „Козма Тричков”, СУ „Никола Войводов”, ПЕГ „Йоан Екзарх” и ОУ „Васил Левски”. Първият лагер на легендите започва на 13.01.2019 г. в град Вършец.