Община Козлодуй уведомява, че на 23 юли (петък) 2021 г., в гр. Козлодуй ще се извърши наземно третиране срещу комари, с препарат ротрин 200.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третирането ще се осъществи от 21:00 часа.