Поради извършване на строително-монтажни дейности, на 12.03.2021 г. /петък/, ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща строителните дейности, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация за движение.