На 16.04.2021 г. /петък/ и на 19.04.2021 г. /понеделник/, от 08.00 ч. до 17.00 ч., ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Временната организация се въвежда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности на изграждащ се обект в района.