Поради извършване на строително-монтажни работи, в периода 16-17 юни, от 08:00 ч. до 18:00 ч., ще бъде преустановено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“,

в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Създадена е временна организация за движение.