Поради извършване на строително-монтажни работи, на 14.06.2021 г. /понеделник/, в периода от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде преустановено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“,

в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Създадена е временната организация и безопасност на движението в района.