Продължават дейностите по реконструкцията и рехабилитацията на ул. „Хан Аспарух” от обект „Ремонт на улична мрежа на територията на гр. Козлодуй, област Враца”.

През месец септември стартира ремонтът на ул. „Хан Аспарух” в участъка от пресечката на ул. „Хан Аспарух” с ул. „Хан Крум” и ул. „Цар Симеон Велики” до второто поделение на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване”. До момента са положени бордюрите и са изпълнени всички изкопни работи. Следва да се изпълни циментовата стабилизация.

През тази седмица започнаха дейностите и от втория етап на обекта, от ул. „Хан Аспарух” до първото поделение. На този етап се извършва разваляне на съществуващата асфалтова настилка и армираната бетонова настилка на пътното платно.

От община Козлодуй припомнят, че с постановление № 348/18.12.2019 г. на Министерски съвет Община Козлодуй получи 2 000 000 лв. за ремонт на улична мрежа на територията на общината. За да бъде реализиран целият проект за рехабилитация на уличната мрежа, Община Козлодуй дофинансира със средства от общинския бюджет, възлизащи на 296 603 лв., и 272 300 лв. от републиканския бюджет за капиталови разходи.

Община Козлодуй работи по дългосрочен четиригодишен проект „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”, като за целта в общинския бюджет всяка година, от тази включително, са заложени и ще се залагат по 500 000 лв. Предвидено е фрезоване и асфалтиране на проблемни участъци от уличната мрежа на територията на общината.