Стартира проект „Тийнейджъри в библиотеката”, разработен от читалище „Фар 1930“ – с. Паволче в партньорство с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.

Основната цел е подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек на територията на община Враца. Обхващане на нови целеви групи, които до този момент не са ползвали иновативните услуги на библиотеката. 

Специфичните цели са: разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора чрез обособяване на работилници за творческо писане и читателски клубове, време за креативност и забавление, обучения за изграждане на дигитални умения на младежите и астрономия за начинаещи. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността им. 

Целевата група ще бъдат потребители на възраст между 11 и 18 години. В резултат на проекта ще бъдат обучени 80 тийнейджъри – 40 потребители в Паволче и 40 във Враца. Във всяко от населените места, участниците ще бъдат разделени на 4 групи по 10 човека в съответните дейности: работилници за творческо писане и читателски клубове „Млад автор”, „Hi-tech” обучения, време за креативност и забавление и обучение „Астрономия за начинаещи”. 

Продължителността на проекта е от юли до декември 2019 година. Първите обучения, в четирите модула, ще се проведат в Паволче в периода юли – август, а следващите четири групи ще бъдат сформирани във Враца, във времето от септември до ноември включително. 

В рамките на проекта ще бъде изградена и оборудвана зала за тийнейджъри в читалищна библиотека Паволче и финализирана в РБ – Враца. Ще се подобрят възможностите за реализация на социалните и творческите умения на 80 тийнейджъри от Паволче и Враца съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността им. 

Общият бюджет е 10 400 лева.  

Обученията за потребители започват на 9 юли от 13 ч. в читалищната библиотека „Петър Томов” в село Паволче. 

Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Сдружение „Обществен дарителски фонд за Враца” и Фондация „Америка за България”.