Община Козлодуй уведомява, че след подобряване и стабилизиране на температурните условия, в периода 10-14 юни 2019 г. ще се направи третиране срещу комарите.

Третирането ще се извърши двукратно – авиационно и наземно в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара), с цел повишаване попадането на препарата върху възрастните форми на комарите и така да се прекрати жизнения им цикъл.

Във връзка с повишаване нивото на р. Дунав и участъците, които са в близост до нея, се получава допълнителен ареал, за по-голямата популация на комарите. Ежедневните превалявания и понижаване на температурите допълнително благоприятстват за преминаването им през различните ларвни стадии.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят: от изгрев слънце до 9 часа – авиационното, и след залез слънце – наземното.