Днес, от 20:00 часа ще бъде извършена обработка на паркова растителност и други рискови обекти срещу комари на територията на града.
Община Враца си запазва правото да промени датата на обработката, при наличие на неблагоприятни климатични условия.