Приключи Шестият читалищен конкурс „Георги Тодоров“, организиран от Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра. Той се провежда от 2016 г. насам в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.)* – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател и краевед, личност, оставила трайни следи в просветния и в културния живот на община Мездра през втората половина на XX век.

В трите раздела на конкурса – „Поезия”, „Художествена проза” и „Краезнание”, са подадени общо 13 текста от 9 автори от Мездра, София и Зверино, съобщи секретарят на читалището Моника Петкова. Те ще бъдат оценени от комисия с председател Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство.

Отчитането на конкурса ще стане на 21 април 2022 г. (четвъртък) от 17:30 часа в читалнята на НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Призьори в досегашните пет издания на читалищния конкурс „Георги Тодоров“ са:

  • през 2016 г.: раздел „Поезия”: първа награда – Дарина Цветкова за стихотворението „Майка слънчова и обич – хляб“, раздел „Художествена проза”: първа награда – Красимир Стефанов за разказа „Как дядо Недялко не стана милионер”, раздел „Краезнание”: първа награда – Галя Василева за „Тежестта на проклятието”;
  • през 2017 г.: раздел „Поезия”: първа награда – Рени Митева за стихотворението „Дядовата къща”, поощрение – Дарина Цветкова за „Стихотворение за размисъл”, раздел „Художествена проза”: първа награда – Милен Димитров за разказа „Изкупление”, поощрение – Мариела Владова за „Коледен разказ”, раздел „Краезнание“: награда не е присъдена;
  • през 2018 г.: раздел „Поезия”: първа награда – Рени Митева за стихотворението „Стария учител“, раздел „Художествена проза”: поощрения – Милен Димитров за разказа „Ямата на изгубените спомени“ и Дарина Цветкова за разказа „Има си Господ за тази работа“, раздел „Краезнание“: първа награда – Павлина Левичкова за разказа „Сълзите на дъба“;
  • през 2019 г.: раздел „Поезия”: първа награда – Рени Митева за стихотворението „После”, раздел „Художествена проза”: първа награда – Милен Димитров за разказа „Смисълът в Градината”, поощрения – Светла Дамяновска за разказа „Обикновена мъка” и Дарина Цветкова за очерка „От всяко коренче пиленце не става”, раздел „Краезнание“: награда не е присъдена;
  • през 2021 г.: раздел „Поезия”: първа награда – Рени Митева за стихотворението „Нощ над Мездра“, раздел „Художествена проза”: първа награда – Дарина Цветкова за разказа „Глътка живот или…“, раздел „Краезнание“: поощрение – Светла Кръстева за есето „Те, Аристократите“.

Поради пандемията от Covid-19 през 2020 г. конкурсът не се провежда.

* Георги Тодоров е роден на 23 април 1928 г. в с. Боденец, Врачанско. Завършва гимназия в Мездра и висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“. В продължение на 35 години е учител по български език и литература в гр. Мездра, 5 години е окръжен училищен инспектор. Дългогодишен председател е на литературната група и на краеведското дружество при градското читалище „Просвета“. След пенсионирането си работи като гл. експерт в отдел „Култура” на Община Мездра.

Автор е на сборника с разкази „Благи залци” (1996 г.), на краеведското изследване „Книга за село Боденец и боденчани” (2000 г.) и, посмъртно, на сборника с разкази и новели „Сезони на кукувицата” (2003 г.).

Георги Тодоров почина на 17 август 2001 г.