Поради положителен резултат на втори общински съветник, председателят на местния парламент д-р Владимир Христов е провел разговори със своите колеги и е взето решение предстоящото заседание на Общинския съвет да се проведе онлайн.

Мерките са превантивни, с цел недопускане разпространението на коронавируса, тъй като на заседанията на местния парламент присъстват както представители на администрацията и медиите, така и граждани.

След провеждане на онлайн заседанието на Общинския съвет на 27 октомври, ще бъде предоставена информация на медиите за взетите решения.