Покана за официално откриване в гр. Мездра на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Във връзка с изпълнението на Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“ Община Мездра Ви кани на

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

Събитието ще се състои на 20 април 2022 г. (сряда) от 10:00 часа в гр. Мездра, ул. „Сердика“ №4 (бившето средношколско общежитие на гимназията, Дом за стари хора).

На официалната церемония ще присъстват заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, областният управител на област Враца Стефан Красимиров, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на други институции.

Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“ се реализира от Община Мездра по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.