На тържествена церемония ръководствата на учебното заведение и Районно управление – гр. Лом подписаха декларация за партньорство и договор за сътрудничество в изпълнение на превантивната програма на МВР сред подрастващите „Детско полицейско управление”.

В рамките на двугодишната програма 24 възпитаници от 4-ти клас на Първо ОУ „ Никола Първанов“ ще преминат обучение по изготвен график по следните теми – структура на полицията, организация на служебната дейност в РУ Лом, „Училище без насилие, общество без насилие“, “ Животът е ценен! Не го заменяй за дрога!“, „Превенция на рисковото поведение-трафик на хора“, курс по лична защита и оръжезнание, „За по-чисто населено място“, “Отличник водач“. В деня на детето на първи юни едногодишното обучение ще бъде закрито със състезания по различни направления и връчване на дипломи.

Тържественото откриването на Детското полицейско управление бе съпроводено с празнична програма, подготвена от възпитаниците на училището.

През двете учебни години – 2022/2023 г. и 2023/2024 г., в област Монтана ще функционират 5 Детски полицейски управления с участието на 108 деца – 4 на територията на РУ Лом – Второ ОУ „Константин Фотинов“ и Първо ОУ „ Никола Първанов“ в гр. Лом, СУ „Отец Паисий “ в с. Медковец, Второ ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм и Четвърто ОУ „Г.С.Раковски“ гр. Берковица.