Областен информационен център – Враца организира кулинарно състезание на 29.05.2023 г. от 10:00 ч. в ПГТР гр. Враца.

Три отбора, сформирани от ученици на: Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца, ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Криводол, ще се надпреварват със своите умения в сферата на кулинарията.

Успоредно със съзтезанието ще бъдат демонстрирани широк спектър от умения и от други сфери на образованието. Събитието е част от Национална инициатива на мрежата от ОИЦ в България, има за цел да бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез популяризиране сред широката общественост възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.