Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект, на 22 април /четвъртък/, от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде преустановено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“. Пътният участък ще бъде затворен в района на улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошев“.

Фирмата, извършваща строителните дейности, е уведомила отговорните институции и е създадена временна организация и безопасност на движението.