От днес е обявен подбор за длъжността управител на звено „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и звено „Защитено жилище за лица с психични разстройства“.

Длъжността ще бъде съвместявана и за двете социални услуги.

Работата е свързана с обезпечаване цялостната дейност по организация и управление на двете звена, както и представляването им пред държавни органи и институции.

Възнаграждението е до 1 380 лв., в зависимост от професионалния опит.

Документи за участие в конкурса могат да бъдат подавани до 17:00 часа, на 21 януари, в Центъра за информационно обслужване на гражданите.

Повече информация за обявения подбор, може да откриете тук: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html