Удължен е срокът на два от проектите.

Изпълнението на дейностите всички социални услуги на територията на община Враца се осъществява по график. С цел предпазване на персонала и потребителите са осигурени защитни маски за еднократна и многократна употреба, ръкавици, както и дезинфектанти за ръце и под.

За последните няколко месеца са разкрити 5 нови социални услуги за деца и младежи, като с тях общият брой на функциониращите във Враца става 18.

Същевременно е удължен и срокът на два от проектите, насочени към възрастните хора и лицата с увреждания. Така, дейностите по осигуряване на патронажна грижа, както и тези по „Топъл обяд“ ще продължат да бъдат предоставяни.