Днес, 3 декември, по повод Международния ден на хората с увреждания Община Козлодуй поздрави управителите и потребителите на социалните услуги в общината.

Всички общински социални услуги получиха от името на г-жа Маринела Николова, кмет на Община Козлодуй, и г-жа Николинка Тодорова, председател на Общински съвет Козлодуй, поздравителен адрес с пожелание да бъдат здрави, обградени с хора, които ги даряват с обич, и да продължават да отстояват мечтите си. Като подарък по повод 3 декември потребителите на услугите получиха от Община Козлодуй
материали за трудотерапия, която е част от дейността им.

За да отбележат този ден социалните услуги (Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Гложене, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Бутан и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с. Хърлец) организираха в с. Гложене празненство, гости на което бяха кметът на с. Гложене, г-н Петко Петков, кметът на с. Хърлец, д-р Огнемир Симов, кметът на с. Бутан, г-жа Кирилка Асенова, и представители на общинска администрация, имащи отношение към работата на
социалните услуги.

За доброто настроение по време на празника потребителите на услугите представиха на гостите празнична програма и им подариха ръчно изработени сувенири.