Вчера, 18 април, Община Козлодуй за поредна година организира Панорама на образованието, професионалното ориентиране и реализиране. Форумът беше проведен от 16:00 до 18:00 ч. в Информационен център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, Козлодуй.

В приветственото си слово Зорница Симеонова, зам.-кмет на община Козлодуй, се обърна към участниците: „За Община Козлодуй образователният процес е основен приоритет. Най-важната задача, която стои пред нас, е професионалната ориентация и житейската реализация на младите хора в общината. Смятам, че този Форум е мястото, на което учебни заведения и университети ще открият своите бъдещи възпитаници, а представителите на работодателите ще си осигурят бъдещи квалифицирани кадри.”

На мероприятието г-жа Симеонова връчи наградите на победителите в общински конкурс за мултимедийни презентации/видеа „От теб з@виси”. Първо място в надпреварата грабна Петьо Ефтимов, ученик от VII клас в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене. На второ и трето място се класираха Венцислав Цанков и Константин Иванов – ученици в VII клас, от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй. Конкурсът е част от Общинския календар „Младежки дейности” 2024 година. Целта е да предостави възможност на учениците от V до VІІІ клас от всички училища на територията на община Козлодуй, за обмяна на опит и идеи за намаляване на онлайн агресията в социалните мрежи, възможни подходи за реакция и противодействие на агресията във виртуалното пространство, чрез представяне на мултимедийни проекти.

В Панорамата активно се включиха представители от: СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан, Иновативно училище СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, Технически университет – Габрово, Технически колеж – Ловеч, Великотърновски университет, Филиал – Враца към Великотърновски университет, Технически университет – София, Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев”.

От страна на работодателите се присъединиха представители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. Козлодуй.

Форумът бе посетен от десетки ученици и родители.

С голям интерес ученици от 10 до 12 клас, които искаха да съберат информация за предпочитана от тях професия, да намерят подходящия университет и да научат повече за бъдещата си реализация, участваха в кариерно консултиране, проведено от д-р Драгомир Маринов.

Деца от ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй поздравиха и зарадваха присъстващите на форума с песента „Великден”. Водещ на събитието бе Даниел Петлешков – председател на Общински детски и младежки парламент.