С нова придобивка ще започне новата  учебна година в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Бутан, община Козлодуй.

Нов училищен автобус марка „АКИА”, предоставен от Министерството на образоването и науката  ще вози учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Бутан.

С негова помощ до училището ще се превозват ученици от населените места: с. Крива бара, с. Гложене и с. Хърлец.

Автобусът е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици и разполага с 35+1 места. Между МОН и училището е сключен десетгодишен Договор за безвъзмездно ползване на автобуса.

До миналата учебна 2018/2019 година Община Козлодуй разполагаше с един 30 местен училищен автобус, предоставен от МОН през 2006 г. за превозване на учениците.

С новата придобивка ще се облекчи организацията на дейността на общината по осигуряване на транспорта на пътуващите ученици до средищното училище и детската градина в с. Бутан.