Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че наближава крайният срок за плащане на първата вноска от данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г.
Съгласно Закона за местните данъци и такси са определени следните срокове за заплащане на:
• Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска – до 30 юни*, II вноска – до 31 октомври;
• Данък върху превозните средства: I вноска – до 30 юни*, II вноска – до 31 октомври;
• Патентен данък – внася се на четири равни вноски: за първото тримесечие – до 31 януари, за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври.
След изтичане на всеки от сроковете върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:
• на касата на Община Мездра в Център за административно обслужване (Гише №1), включително чрез ПОС устройство,
• безкасово по банков път в Банка „ДСК“ – клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 – за патентен данък,
44 21 00 – за данък недвижими имоти,
44 23 00 – за данък моторни превозни средства,
44 24 00 – за такса битови отпадъци,
• в офисите на EasyPay и FastPay,
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• на касите в „Български пощи“,
• в Кметствата по населени места,
• чрез портала egov.bg.
* Тъй като тази година 30 юни се пада в неделя, крайният срок за заплащане на първата вноска е 1 юли 2024 г. (понеделник).