Вчера, 28.11.2022 г., се състоя междуинституционална среща на тема „Децата са надеждата на света за по-добро бъдеще” по повод отбелязването на 33 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Организатор на мероприятието бе Общински детски и младежки парламент – община Козлодуй.

На срещата присъстваха г-жа Николинка Тодорова, председател на Общински съвет Козлодуй, г-жа Ивалина Банова, зам.-кмет на община Козлодуй, г-жа Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй, представители на ДП РАО, на общинска администрация, както и на всички институции, имащи отношение към благосъстоянието на децата и младежите в община Козлодуй.

Непосредствено преди мероприятието бе проведено двудневно обучение на представители на ОДМП за работа в екип. За целта гости на младежите бяха Светла Пенева и Венелин Велчев от Сдружение „Социален диалог – 2001”, гр. Габрово. Те организираха и проведоха на вчерашната среща, по метода „Световно кафене”, обсъждане и планиране на идеи по отношение развитието на младежките политики и благосъстоянието на децата в общината, които да бъдат предвидени в Общинските календари с дейности за 2023 г.

Новоизбраното ръководство на ОДМП се представи пред аудиторията и заяви готовност за активна работа. В срещата взеха участие ученици от всички училища на територията на общината.
Г-жа Банова приветства младежите и им пожела много успехи във всички техни начинания.