През последните близо пет години Община Козлодуй осъществи редица проекти и продължава да работи по такива, които водят до обновяване и подобряване на инфраструктурата.

Крайната цел е общината да стане привлекателно място за живот и за нови инвестиции.

Какво се случва с ремонта на площада в град Козлодуй?

Отговорът на Йовчо Йовчев, заместник-кмет на община Козлодуй е следният:

Проектът за площада е изготвен от фирма „Енерджи инвест ДЗЗД” и е одобрен от главния архитект на община Козлодуй, въз основа на комплексен доклад на надзорната фирма „Видипема” ЕООД. След издаденото разрешение за строеж е проведена процедура и е избран изпълнител на строително монтажните работи – „Билдинг къмпани” ЕООД, с които е подписан договор за строителство.

Осъществяването на контрол на качеството на строителството и влаганите материали се извършва от авторския надзор на проектанта и от строителния надзор, с които Община Козлодуй също е сключила съответните договори.

През настоящата година започна монтажът на червените плочки от настилката.

След като беше монтирана една част от настилката, установихме, че има дефект по плочките,

и взехме пробни образци от тях, за да ги изследваме в лицензирана строителна лаборатория. Оказа се, че сивите плочки са от гранит и са в рамките на проектните параметри, докато червените плочки показаха по-ниски показатели, които не съответстват на проекта.

Тази проверка беше направена по инициатива и за сметка на Община Козлодуй. Както вече споменах, проектантът е „Енерджи инвест ДЗЗД”, който има договор да упражнява авторски надзор по време на строителството. Отделно, според законовата уредба в държавата, сме избрали строителен надзор. Работата им е да контролират качеството на строителството и на влаганите материали.

За съжаление фирмата, отговорна за строителния надзор, не реагира своевременно на доставката и монтажа на плочите, които не са по проекта, направи го възложителят – Община Козлодуй.

След като установихме несъответствието на червените плочки с протоколи от лицензирана лаборатория, предизвикахме поредица от срещи с участниците в този проект (строител, проектант и надзорник) и взехме решение всички червени плочки от площада да бъдат демонтирани и да бъдат заменени с подходящи такива. В резултат на това изпълнителят предостави няколко мостри, в това число изгради нов опитен участък, който беше проверен от комисия от Общината и беше одобрен.

Наред с предложените варианти фирмата изпълнител ни информира, че поради епидемичната обстановка в Турция е спряно производството и доставката на червен гранит, поради което се налага материалът да бъде заменен.

Въпреки многократните разговори със строителната фирма, непосредствено до Общината започна изпълнение с нови плочки, които не отговаряха на изградения нов опитен участък.

Това наложи за втори път да спрем работата по строителството на площада.

Отново имахме срещи с изпълнителите (на 24.09.2020 г.) и те отново поеха ангажимент в най-кратки срокове да ни изпратят необходимите документи за финализиране процеса на одобряване на плочките, за да се заработи с материала, който е положен на опитния участък. Към днешна дата имаме сертификат за новите плочи и работата е възстановена. Срокът по договора изтече. Формално имаме Акт 10 за спиране на строителството и причината е описаният проблем.

Община Козлодуй има вариант и да развали договора с този изпълнител и да си потърси правата по съдебен път.

Не сме предприели тази стъпка, защото на този етап все още се надяваме изпълнителят да си изпълни задълженията, макар и със закъснение, тъй като, ако прекратим договора с него, процедурите по избор на нов изпълнител и завършване на площада ще изискват много повече време.

Във връзка с така създалата се ситуация поднасяме нашите извинения на гражданите на общината за продължаващото неудобство, което им причиняваме с незавършеното строителство. Надяваме се, в близко време ремонта на площада да бъде завършен и центъра на града да стане едно по-приятно място за всички жители и гости на града.

Благодаря на всички, които ни пишат и споделят своите забележки и критики към строителството на територията на общината.