Инвестиция в размер на 732 000 лв. извърши ВиК Враца в общините Роман и Мездра.

Във връзка с изпълнение на ремонтните дейности по третокласната пътна мрежа – гр.Мездра – с.Горна Кремена – с.Горна Бешовица – с.Долна Бешовица – гр.Роман от републиканската пътна мрежа, възложен и финансиран от Агенция „Пътна инфраструктура“,

бяха извърши реконструкции на главен водопровод и прилежащите водопроводни отклонения по трасето на пътя на територията на с.Долна Бешовица, община Роман с дължина 3184 м., както и на главен водопровод и прилежащите водопроводни отклонения по трасето на пътя през с.Горна Бешовица, община Мездра с дължина 723 м.

Предстой реконструкция и на главен водопровод и прилежащите водопроводни отклонения по трасето на пътя през с. Горна Кремена, община Мездра.