Вчера, бе извършена проверка на обект за рехабилитация на уличната мрежа в междублоковите пространства в ж.к. 2, гр. Козлодуй, който стартира в началото на месец юли.

По-рано през деня специалисти от строителна лаборатория „Технотест” ООД, гр. Враца, взеха проби от асфалтовата настилка на четири места в района на ж.к. 2. Пробите бяха взети с диаметър 100 мм.

Резултатите ще излязат следващата седмица.

Бе извършен оглед на ремонтните дейности в ж.к. 2 от комисия в състав: Людмил Ангелов, директор на дирекция „Устройство на територията”, Георги Каменов, „Инвеститорски контрол” и Симеон Илиевски, представител на фирмата изпълнител.

Ремонтни дейности са осъществени:

в пространствата зад бл. 42 и 43 до СУ „Христо Ботев”, от ресторант „Бриз” до бл. 67, на пряката от ул. „Хаджи Димитър” през бл. 47 и бл. 53, на паркинга на бл. 62, на паркинга на бл. 64 до СУ „Христо Ботев”, както и на пътя от пощата до ул. „9 май”.

Общо са асфалтирани 8 435 кв. метра.

На 30 януари 2020 г. Общински съвет Козлодуй гласува бюджета на община Козлодуй за 2020 г., като за първа година бяха заложени (и ще се залагат всяка година) средства в размер на 500 000 лв. по дългосрочен четиригодишен проект „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”. Предвидените дейности са за фрезоване и асфалтиране на проблемни участъци от уличната мрежа на територията на общината.

Проби на асфалтовата настилка бяха взети и от асфалтирани участъци от ж.к. 3 – юг.