Партиите и коалициите, които не са премахнали в срок или са поставили агитационни материали на нерегламентирани места в гр. Мездра, ще бъдат санкционирани 

По разпореждане на кмета на община Мездра Иван Аспарухов на 13.04.2021 г. служители в Общинската администрация извършиха проверка на местата и информационните табла, определени със Заповед №151/ 05.03.2021 г. на кмета на община Мездра за поставяне на агитационни материали – плакати, афиши и др., на кандидатите за народни представители, политическите партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април  2021 г. 

При проверката е констатирано следното:

• Върху повечето информационни табла в гр. Мездра е установено, че има непремахнати плакати  или части от агитационни материали на политическите партии и коалиции. 

• Единствените информационни табла, от които са премахнати агитационните материали, са тези на кръстовището при входа за кв. „Лещака“ и в зелената площ южно от ОУ „Христо Ботев“. 

• Премахнати са агитационните транспаранти на южната фасада на сградата на Търговски комплекс „Роял“, над киното. 

• Освен на определените в кметската заповед информационни табла за поставяне на агитационни материали, са констатирани и плакати, поставени на нерегламентирани места. 

• Направен е снимков материал на всички информационни табла (в т. ч. на плакатите, поставени на нерегламентирани места), който онагледява констатираните нарушения към 13.04.2021 г. 

Политически партии и коалиции, които не са премахнали агитационните си материали от информационните табла или са ги поставили на нерегламентирани места: 

1. На ул. „П. Р. Славейков“, до западната фасада на Хотелски комплекс „Родина“ – плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на „БСП за България“ – Преференция за Генади Събков (№104).; 

2. В зелената площ южно от ОУ „Христо Ботев“ – премахнати.; 

3. На ул. „Христо Ботев“, след кръговото кръстовище с ул. „Марин Дринов“, северно от Автогарата – плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на „Демократична България – обединение” (№11).; 

4. На площад „Калето“ – остатъци от плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на „БСП за България“ (№4).; 

5. В зоната на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и на ул. „Баданец“ – плакат на „Демократична България – обединение“ (№11).; 

6. В зелените площи на пл. „Македония“ – плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на „Демократична България – обединение“ (№11).; 

7. На ул. „Георги Димитров“, до тотопункта – плакати на ПП „Възраждане“ (№5), „БСП за България“ (№4), „Демократична България – обединение“ (№11) и БНО (№14).; 

8. В Зелените площи пред бившия Младежки дом – плакати на „БСП за България“ (№4).; 

9. На ул. „Георги Кирков“, южно от детската площадка в кв. 10 – плакати на „БСП за България“ – преференция за Генади Събков (№104) и на „Демократична България – обединение“ (№11); 

10. На кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ – остатъци от плакати на ПП „Възраждане“ (№5) и на БНО (№14).; 

11. На южната фасада на сградата на Търговски комплекс „Роял“ (над киното) – премахнати.; 

12. На кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и на ул. „Заводска“ – плакат на „Демократична България – обединение“ (№11).; 

13. На ул. „Христо Ботев“, в зелената площ отляво в посока изход – Мездра – плакати на ПП „Възраждане (№5), „БСП за България“ (№4) и „Демократична България – обединение“ (№11).; 

14. В пешеходната алея при кръстовището на ул. „Янко Сакъзов“ и на ул. „Ал. Стамболийски“ – плакати на ПП „Възраждане“ (№5), „БСП за България“ (№4), „Демократична България – обединение“ (№11), БНО (№14) и „Има такъв народ“ (№29).;  

15. На кръстовището при входа на кв. „Лещака“ – премахнати.; 

16. На ул. „Янко Сакъзов“, при поликлиниката (таблото не е посочено в заповедта) – нерегламентирано поставяне на плакати на „БСП за България“ (№4) и на „Демократична България – обединение“ (№11); 

17. На ул. „Янко Сакъзов“, завоя към поликлиниката, върху табло на „Овергаз“ – нерегламентирано поставяне на плакат на „БСП за България“ (№4).; 

18. На ул. „Георги Кирков“, южно от бившия Младежки дом, върху табло на ЧЕЗ – нерегламентирано поставяне на плакат на „Патриотична коалиция Воля-НФСБ“ – преференция за Мариянка Дилкова (№24).; 

19. В Алеята на кестените на ул. „Христо Ботев“ (таблото не е посочено в заповедта) – нерегламентирано поставяне на плакати на „Демократична България – обединение“ (№11), „Патриотична коалиция Воля-НФСБ“ – преференция за Мариянка Дилкова (№24) и на „Има такъв народ“ (№29).; 

20. На кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и на ул. „Софроний“, върху фасадата на сградата на бившата Художествена галерия – нерегламентирано поставяне на плакат на ПП „Възраждане“ (№5). 

На нарушителите на Заповед №151/ 05.03.2021 г. на кмета на община Мездра ще бъдат съставени актове за извършено административно нарушение и издадени наказателни постановления съгласно действащото законодателство в Република България.