Работна среща между експертите на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Враца и представители на водоснабдителното дружество бе проведена днес по иницаитива на  областния управител Малина Николова, в качеството й на председател на АВиК.

На срещата бяха разисквани теми, свързани със състоянието на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места на област Враца и бяха набелязани мерки за комплексни решения на натрупаните с години проблемни участъци в общините Бяла Слатина и Мездра.

Лошото състояние на вътрешната водопроводна мрежа и на довеждащия водопровод от помпена станция  „Хърчене“ в с. Камено поле са част от причините за нарушеното водоподаване в с. Габаре, община Бяла Слатина.

На срещата стана ясно, че от месец май т.г. в населеното място са регистрирани и отстранени 38 аварии. От началото на годината са подменени 1500 м от  довеждащия водопровод, но за цялостна подмяна на водопроводната мрежа са необходими значителни финансови средства.

Областният управител Малина Николова и експертите се обединиха около становището, че

е необходимо Община Бяла Слатина да кандидатства за отпускане на целеви средства от Държавния бюджет

за подмяна на участъци от вътрешната водопроводната мрежа на с. Габаре, като в най-кратък срок ВиК ще предостави протоколи за извършен мониторинг по отношение на качеството на питейната вода в населеното място.

Областният управител обсъди с експертите възможностите на „ВиК“ – Враца да извърши подмяна на водопроводната мрежа на с. Горна Кремена, община Мездра,

по републикански път ІІІ-103 в рамките на населеното място.

Стана ясно, че е предвидено в началото на месец септември да започнат дейности за реконструкция на 940 м водопровод от този участък, като по време на ремонта, автомобилният трафик ще бъде пренасочен по алтернативен маршрут.

От дружеството увериха, че със средства на ВиК оператора ще бъде подменен 260 м водопровод, изцяло преминаващ по ул. „Партизанска“ и ул. „Батак“ в населеното място, във връзка с последващото цялостно асфалтиране.

Малкото количество паднали валежи е причината за ниския дебит на водоизточника, захранващ с. Дърманци в община Мездра.

Към момента нуждите от питейно-битово водоснабдяване за населението се осигуряват от временно изградена от ВиК оператора хидрофорна инсталация.

Съгласно действащия бизнес – план на ВиК дружеството за 2020 г., с капиталови средства ще бъде направена подмяна на водопровода чрез т.н. безизкопна технология, с цел да бъдат намалени авариите.

В изпълнение на инвестиционната си програма, от началото на годината ВиК дружеството е вложило 1,3 млн. лева и са подменени 31 км водопровод на територията на цялата област.