От днес, 6 април, детските градини в община Козлодуй отново приемат деца.

През изминалата седмица със Заповед № 183/30.03.2021 г. на кмета на община Козлодуй 5 април бе определен за неработен ден за шест от детските градини на територията на община Козлодуй.

Това се наложи във връзка с извършването на дезинфекция в детските заведения, на чиято територия бяха създадени избирателни секции за провеждането на изборите за народни представители на 4 април.

Всички детски градини в условията на извънредната епидемична обстановка се ръководят в дейността си от Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19, изготвени от Министерството на образованието и науката.