Започна дейност „Зацветяване” по одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 година” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът е насочен към обновяването на детска площадка в Детска градина „Иглика”, град Белоградчик. Целта е създаването на благоприятни условия за развитие на детската личност, чрез създаване на практики свързани с екологичната култура на децата в градината.
Заедно и с много желание, екипа и децата от детската градина се включиха в облагородяването на околната среда. Изчистиха, подготвиха и засадиха цветя и билки в обособеният кът в двора на детското заведение. Грижата за посадените растения ще продължи да е съвместна.
Следващите дейности по проекта предвиждат: изграждането на детска площадка с 50 кв.м. в двора, оборудвана с комбинирано детско съоръжение за катерене и пързаляне за деца от 3 до 12 годишна възраст, детска люлка за същата възрастова група, както и изграждането на кът „Светът на животните”, чрез закупуването на образователна игра, достъпна и за децата с ограничени двигателни възможности.