Български пощи“ ЕАД ще продаде недвижими имоти чрез пряко договаряне на Община Видин, община Асеновград и община Ракитово.  Продажбите ще се извършат по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

В община Видин имотът се намира на територията на общината, не е необходим за дейността на дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

В община Асеновград имотът се намира в с. Бачково, община Асеновград и не се използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат също така своя дял от недвижими имоти в с. Дорково, община Ракитово. Обектите не се използват повече от 20 години, в лошо конструктивно състояние са и не са необходими за дейността на дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител, на съсобственика на имотите.

Снимка: Economic.bg