“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария,

водоподаването ще бъде спряно днес – 18.09.2020г. в района на ул.”Андрей Николов” до отстраняване на аварията.