“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 01.10.2021 г. в района на ул. „Ангел Кънчев“ до 17:00 часа.