Промени за повишаване на такса битови отпадъци (ТБО), данък сгради, данък при придобиване на имущество и такса за притежаване на куче в община Козлодуй са внесени за обсъждане от администрацията и ще бъдат поставени на вниманието на Общински съвет, Козлодуй.
Увеличението на ТБО се налага поради покачване на таксата за депониране на отпадъци в Регионално депо, гр. Оряхово, от 57 на 95 лева.

 

Кметът на Оряхово, който е и председател на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО), е информирал също, че считано от 1 януари 2020 година се вдига и още една такса – за отчисления, от 3.45 лева на 5.60 лева.

Повишаването на двете такси натоварва бюджета на Общинско предприятие „Комунална дейност” (ОП КД) с около 400 000 лева годишно. Това са законови постановки, с които ние е задължително да се съобразим. Именно за това от 2020 година в много общини предвиждат повишаване на ТБО. Шест тона отпадъци депонира само нашата община ежегодно в РДНО, Оряхово”, каза Марина Славчева – заместник-директор на ОП КД.

Вторият налог, който се вдига в община Козлодуй, е данък сгради, който не е променян от десет години.

Повишава се и данъкът, който се дължи при придобиване на имущество.

Собствениците на един тристаен апартамент (който е с най-висок данък сгради) в центъра на Козлодуй до момента са плащали по 72 лева годишно за данък сгради и ТБО. Ако увеличението се приеме, стойността на двата налога ще бъде 99 лева годишно.  При двуетажна къща с декар и половина двор налозите от 120 лева ще скочат на 150 лева годишно. Реално това е абсолютното изражение на цифрите, които предлагаме като администрация” каза и Цветелина Маринова – директор на дирекция „Местна данъци и такси”.

За двата нови налога да дължиш 8 лева на месец за апартамент или 13 лева на месец за къща е съвсем поносимо и приемливо за по-голяма част от домакинствата в нашата община. Имайте предвид, че повече от половината от декларираните имоти са основни и се ползва 50% намаление от данък сгради, а съвестните данъкоплатци, заплатили в началото на годината налозите, имат допълнителна отстъпка. Тоест убедена съм, че повишението, което предвиждаме, е съвсем очаквано и съотносимо към ситуацията. Знаете, че последните четири години инвестирахме милиони левове от бюджета на общината, за да подобрим условията на живот за нашите съграждани. Това, което предвиждаме в следващите четири години, е да инвестираме 250 000 лева годишно за реновиране на съществуващите и създаване на нови детски площадки. От повишението на данък сгради именно това перо ще успеем да финансираме. Колегите в адинистрацията са изчислили, че имаме 12 района, в които имаме площадки и още 11, на които ще изградим нови. Намерението ни е на тези площадки да се подновят детските съоръжения, да се сложат пейки, кошчета за отпадъци и аз вярвам, че ще се оформят приятни пространства за почивка и игра. За селата също сме предвидили изграждане на по една нова площадка и реновиране на съществуващите. Това е само малка част от идеите ни за следващите години. Сигурна съм, че моите съграждани ще проявят разбиране, а аз декларирам, че ефектът от увеличението на данъците и таксите ще се усети още от следващата година като вложени средства”, каза Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

Внесено е и предложение от 2020 г. да се вдигне таксата за притежаване на кучета.

За община Козлодуй тя е в размер на 10 лв., и не е променяна през последните 12 години. Намерението е таксата да се увеличи на 20 лв. През следващата година предстои да започне да функционира ветеринарномедицински амбулаторен кабинет, който да подпомага, както дейности, свързани с безстопанствените кучета, така и – собственици на домашни кучета, които желаят да ги кастрират с цел ограничаване на популацията им. Допълнителните средства биха дали възможност на Общината да предоставя тези услуги на възможно най-ниски цени, както и да подсигури площадки за разходка на домашни кучета.