Озеленяването на централната градска част във Враца продължава. Днес екипи на БКС засаждат нови дръвчета от вида кълбовидна акация. Дейностите са част от изпълнението на проекта за обновяване и модернизиране на централната пешеходна зона, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Предстои да бъдат засадени нови дървесни видове на обособените за целта места по ул. „Г. Бенковски“ и по ул. „Иванка Ботева“. Засаждането се извършва по утвърден план-график, съобразен с метеорологичните условия. Озеленителните дейности ще продължат до окончателното изпълнение на проекта.