На големия християнски празник Въведение Богородично в храма, много учители  в цялата страна заведоха ученици в православните храмове, за да се запознаят с великото събитие, с което се свързва възпитанието в добродетели, обучението в знания и усвояването на житейски умения на Божията майка. Денят се чества като празник на християнското семейство и младеж. Класните ръководители на петите класове в ОУ ” Цанко Церковски” в гр.Мизия Даниела Димитрова и Валя Войкина посетиха с питомците си храм ” Св.Архидякон Стефан ” в града, където ги чакаше с голяма любов енорийският свещеник отец Дилян Тенджерски. Децата изслушаха с интерес разказа на свещеника, зададоха много въпроси и запалиха свещички за своите родители и семейства, отправяйки чистите си молитви за здраве, обич и съгласие. Отец Дилян благопожела на учениците здраве, усърдие в усвояването на науките, както и интерес към православието, което учи на нравственост и борба за  обич, мир и благородство. Желанието на много жители на Общинския център и  селата в малката административна единица е да се възстанови Неделното училище в Мизия, в което допреди няколко години се провеждаха занимания по религия с децата от цялата община, които в присъствието на учители и родители бяха превозвани с училищния автобус и бяха изключително популярни сред деца и възрастни. Благородната мисия беше осъществена при управлението на ексобластния управител д- р Антонио Георгиев по  инициатива на Общинския кмет д- р Виолин Крушовенски.

Наташа Войкина