Кметът на Община Враца Калин Каменов участва в тиймбилдинг игри за родители. Инициативата бе организирана от Детска градина „Европейчета“ по повод Деня на християнското семейство, 21 ноември.  Заедно със своите родители, в мероприятието се включиха повече от 130 деца на възраст от 3 до 6 години. Участниците бяха разделени по групи в шест тематични игри. След края на инициативата бе организирана благотворителна кулинарна изложба на здравословни ястия. Събраните средства ще послужат за закупуване на съоръжения за детска площадка в двора на ДГ „Европейчета“, както и за стартиране на проект за изграждане на солна стая в детското заведение.