Служители на звено „Инспекторат“ към Община Враца, съвместно с екип на Районно управление на полицията, извършиха проверка на ул. „Доспат“ в града. Акцията е във връзка с подадени жалби и сигнали на граждани за нарушаване на Наредбата за осигуряване  на обществения ред, опазване на околната среда и  опазване на имуществото на територията на община Враца. В рамките на проверката е установено, че в незаконно построени сгради се отглеждат селскостопански животни /коне, крави, овце, кози/, които се пускат свободно на паша. В тази връзка на живеещите на ул. „Доспат“, притежаващи животни, е издаден предупредителен протокол, според който в 7-дневен срок трябва да премахнат незаконните постройки и животни. При неспазване на предписанието сградите ще бъдат премахнати. По време на проверката, експертите от звено „Инспекторат“ са конфискували кон, пуснат свободно на паша на терен общинска собственост. Контролът, свързан с изпълнението на общинските наредби ще продължи.