От днес някои пластмасови продукти за еднократна употреба са забранени в ЕС.

Това са еднократните прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки, пластмасовите дръжки за клечки за уши, както и пръчки за балони.

Целта на влизащата в сила европейска директива е да се намали замърсяването с пластмаса. 86% от отпадъците по плажовете в ЕС са пластмасови продукти за еднократна употреба, като частици от тях се откриват и в морските обитатели.

В България, за да влезе в сила забраната, първо трябва да се приеме съответната наредба, която се очаква да влезе в сила най-късно в началото на септември, поясняват от Министерството на околната среда.

Какво следва от тук нататък – обясни за БНР директорът на Център “Чиста индустрия” към Българската стопанска камара Илиана Павлова:

“Имат нагласата с изискванията на наредбата, бъдеща наредба, която ще въведе тези параметри, заложени в директивата, да влезе в сила от нейното публикуване, а спиране, пускането на пазара да влезе от същата дата на излизането на наредбата, като намиращите се продукти в търговската мрежа да бъдат използвани до тяхното изчерпване”.