На територията на общината е обявено частично бедствено положение

На 11.06.2022 г. на територията на община Вършец е констатирано значително количество интензивни валежи, в резултат на което се е повишило драстично нивото на р. Ботуня в регулационните граници на гр. Вършец. В резултат на рязкото покачване на нивото на р. „Ботуня“ е отнесен пешеходен мост/пасарелка/ свързващ ул. „Ботуня“ и ул. „Хисаря“, частично е отнесена корекцията на р. „Ботуня“ в района на Балнеоложкия парк до сградата на Фитнеса. Нанесени са щети на моста свързващ гр. Вършец и кв. „Изток“ , като са отнесени част от предпазните парапети, има нанесени клони, дървета и други наносни материали, като водата прелива над пътното платно. Подадени са сигнали за наводнени мазета и сутерени на къщи. Водата е излязла от коритото на река р. „Ботуня“ и е заляла част от републикански път III-162 под с. Стояново в посока гр. Враца и гр. Монтана. В района на с. Долно Озирово /в рамките на населеното място/ е отнесен пешеходен мост на р. „Черна“ свързващ селото с м. „Козарника“, като същия е изцяло неизползваем. Други два пешеходни моста са заляти, като водата минава над парапетите на същите. В района на с. Горно Озирово р. „Черна“ е излязла от коритото си, като е заляла част от
населеното място в горната част на селото. Вследствие на падналия пороен дъжд и възникналата усложнена обстановка през последното денонощие на територията на община Вършец са нанесени сериозни щети, като сериозно е нарушен нормалния ритъм на живот на населението.