Над 75% от българите твърдят, че изпитват затруднения да свързват “двата края”, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2022 г., както и през четвъртото на 2021 г., делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи , е относително висок – над 75%. С известни затруднения са 36.9% от българите, 27.8% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 13.6% – като много трудно, сочат данните на НСИ.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 17.9% от българитеа, а едва 3.8% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на нашенците без затруднения през първото тримесечие на 2022 г. намалява с 2.7 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

генерал агрохимикали

 

НСИ

 

Доходите на над 70% от българите остават почти без промяна.

През първото тримесечие на 2022 г. за 73.0% от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Увеличение на доходите са посочили 18.5% от хората, което е с 11.3 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29.8% от нашенците.

Основната причина за увеличението на доходите през първото тримесечие на 2022 г. е увеличението на пенсиите и социалните помощи – за 69.1% от българите. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2021 г. техният дял е 34.0%. За 13.7% от хората с увеличени доходи през първото тримесечие на 2022 г. и за 24.3% – през четвъртото тримесечие на 2021 г., фактор за увеличението е индексиране/преизчисляване на заплатата.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 8.5% от анкетираните, като основните причини са: загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма, намаляване на работното време, надницата или заплатата; загуба на работоспособност поради болест или инвалидност.

Данните са от проведената през първото тримесечие на 2022 г. от Националният статистически институт за втори път допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат от пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022, модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 – 2021-BG-ILCSILC. Анкетирани бяха 5 687 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 052 домакинства. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC).