Фактура за направен PCR тест се изисква на границата ни с Гърция.

Всеки, който ще пътува към южната ни съседка, трябва да разполага с фактура от направения PCR тест, съощава Нова.

До 31 август всички пътуващи към Гърция ще трябва да попълват и електронни формуляри PLF (Passenger Locator Form).

Властите уточняват, че данните за контакт в Гърция, който трябва да фигурират във формуляра, достъпен на следния адрес https://travel.gov.gr , се попълват най-късно предния ден преди пристигането им в страната.