Любенов намери решение за болницата –  затвори устата на персонала

Ръководството на МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца разпространи сред персонала скандална декларация, която според работещите в лечебното заведение нарушава основни човешки права.

Похвати на Държавна сигурност в болницата

Прочетен внимателно документът задължава тези, които го подпишат да си мълчат до живот за случващото се в лечебното заведение. Това лишава работещите там дори от възможността да се оплачат на външни институции, ако  работодателят е извършил нарушение спрямо тях.  Скандалният документ не касае правата на пациента, които са регламентирани в отделен закон и според които лекарят няма право да изнася данни за здравния статус на пациентите. Касае обаче категорична забрана спрямо персонала да прави каквито и да било изявления в пресата, както и да не допуска, каквато и да било друга публичност относно отношенията между Работодателя и Служителя, без писмено съгласие на работодателя.

Още по-скандална е точката, в която Евгени Любенов задължава работещите в болницата незабавно да уведомят работодателя, ако узнаят, че са налице обстоятелства, представляващи опасност за разкриване на конфиденциална информация на трети лица, както и в случаите на разкриване на конфиденциална информация на трети лица.

Казано на достъпен език, Любенов принуждава персонала да доносничи, ако узнае, че някой от колегите им е разговарял с журналисти например.

Мълчание до живот

Дори лекарите да виждат закононарушение от страна на ръководството, те нямат право да говорят. Ако бъдат принудени от Любенов да дежурят 36 часа, какъвто беше последният случай с лекар в детско отделение, това означава, че медикът няма да има право да се защити, защото е подписал декларация за мълчание до живот и неговото дежурство, което противоречи на всякакви закони е конфиденциална информация.

Доноси, доноси, доноси

В случай, че някой от персонала на лечебното заведение бъде „донесен“ на директора за виновно поведение, служителят дължи неустойка обезщетяване на реално претърпените вреди. Това, което не се казва в декларацията е, че на база на нея Любенов може по всяко време да уволни служител без да му плати обезщетение, ако срещу него има донос под каквато и да било форма.

 

 

 

Какво всъщност не трябва да знаят тези, които плащат осигуровки:

Това, че болницата продължава да затъва финансово; няма договорености с големите кредитори; предстои описване на техника в лечебното заведение от съдия изпълнител; отделения затварят или съкращават графика си заради липса на персонал; липсват лекарства в болничната аптека; ръководството буквално издевателства върху персонала, чрез непосилни дежурства, болните се хранят с бедна храна, но в менюто присъстват вафли с лика на Борисов.

Нарушава ли Изпълнителният директор Любенов новия закон за защита на личните данни?

Освен, че работещите в МБАЛ „Христо Ботев“ трябва да подпишат скандалната декларация, те трябва да напишат подробно личните си данни в началото на документа.

Проверка на „Зов нюз“ установи, че до този момент никой от персонала не е получил заедно с декларацията и необходимите документи, въведени чрез задължителния нов регламент за защита на личните данни.

Представителят на синдикатите в МБАЛ „Христо Ботев“ вече е внесъл скандалната декларация за консултация с юристи и утре ще стане ясно каква ще бъде неговата реакция.

Български Лекарски Съюз-Враца също е уведомен за документа и от там ще излязат с официална позиция също в утрешния ден.