Близо 2 месеца Враца е като разбуден кошер. В битката да запазят  многопрофилната си болница жителите на областния град, подкрепяни и от „белите престилки” , многократно  предприемаха отчаяни действия /включително и заставаха на магистралата/.  Само управата на местната структура на БЛС сякаш бе извън времето и пространството. А когато пък се сети  да реагира, взе че сгафи.  В стремежа си да изрази, макар и със закъснение, уж надпартийна позиция, БЛС  поиска  „Прокуратура, Кмет, Областен управител, Председател на ПП ГЕРБ  и депутати да се изправят пред обществеността   и да заявят виновниците за банкрута на МБАЛ „Христо Ботев-Враца”.
Иначе в адресирания до всички държавни институции документ се казва: „ УС на РК на БЛС – Враца изразява  гневен протест от името на медицинското съсловие в гр. Враца срещу геноцида, упражняван от Министерството на здравеопазването, насочен срещу жителите на област Враца и безхаберието му към управлението на Областната болница през годините. Принудата да се упражнява висококвалифициран медицински труд без заплащане е прецедент, чиито единствен резултат е унищожението на стратегическа за националната сигурност област, каквато е здравното обслужване… УС на РК на БЛС – Враца настоява за спешно финансиране от страна на държавата на МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца, чиито дългове се дължат на кражби, злоупотреби и лошо управление – безотговорно съблюдавани или не от самия принципал-държавата.”

Според местната структура на БЛС  начинът за излизане от криза е оздравителна програма:

„УС на РК на БЛС – Враца заявява, че е крайно време управлението на МБАЛ – Враца във връзка с крайно тежко й финансово състояние да се уповава на човешки и морални принципи – честност, почтеност и отговорност към работещите и пациентите… Бог да пази България и гр. Враца! Ако други не могат!”