Започна 44-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в страната, в което за поредна година ще се включат и експерти от Община Козлодуй и ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй.

Броенето в община Козлодуй ще се осъществи днес / 10 януари/по р. Огоста и на 11 януари (събота) по р. Дунав.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.