Временната изложба „Нови постъпления във фондовете на РИМ – Враца през 2020 г.” представя резултатите от събирателската работа на отделите „Археология”, „Етнография”, „Възраждане”, „Нова история”, „Най-нова история” и „Художествена галерия”.

Експонирани са най-интересните находки от четирите археологически експедиции реализирани на територията на Врачанска област през изминалата година. Това са проучванията на селище и обреден център от ранния неолит в м. Валога край село Оходен; многопластовия обект в местността Градище, край прохода Вратцата; на обект „Средновековен манастир „Св. Троица” и късноантична църква” в м. Манастирски дол; на античен и праисторически пласт на многослоен обект Калето в град Мездра. Показани са: предмети на раннонеолитната и къснохалколитната материална култура; керамичен сервиз; кремъчни артефакти; каменни оръдия, сред които и двоен каменен чук-скиптър, пластина и обработени върхове от обсидиан; костени шила и виртуозно изработена костена шпатула; вкаменелост на морски таралеж на 40 млн. години; части от антропоморфни фигурки; каменен капител с изображение на човешко лице. Показани са още и накрайници за кинжали от кост; сребърни антониниани от III век; бронзови монети от времето на императорите Юстиниан и Юстин II; бронзов нумус на император Валентиниан II; османска сребърна монета; корабни жетони; оловни тежести за рибарска мрежа; ключове от желязо и бронз, част от бронзова везна, екзагиии и пръстен от бронз; фрагменти от стъклени съдове от времето на Ранна Византия и други. Гореизброените находки се допълват с богат снимков материал отразяващ работата на археологическите екипи.

Сред дарените културни ценности се отличават: традиционно тъкана черга, стъклени чаши и чинийки, вълнени и плетени покривки, просфорник и огрибка, детски рокли, кенарени ризи, торбичка и месал, хурка и въртележка. Показани са снимки, документи и пощенски картички от семейния архив на Иван Симеонов „Рунтавия кмет”, „Крепостен акт” за закупуването на лозе от 1907 г.; снимки и документи от архива на известната врачанска фамилия Роджеви, забавна семейна игра „Шегите на Амур”, акция на Тютюнева банка „Пловдив“ от 1920 г.; втора част на книгата „Войната за освобождението на България 1877 – 1878 г.“, юбилеен медал на австро-унгарския император Франц-Йосиф I от 1873 г.; „Кръст за храброст“ от 1913 г.; карта на пътищата в Царство България, издадена през 1926 г.; единични броеве на вестници издавани във Враца, Мездра и Оряхово през 30-те години на ХХ век; шевна машина „Сингер“ и други.

В залата са показани и колекция от наградни флагчета на Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов” – Враца от участия на възпитаници на училището в спортни прояви, математически турнири, турнири по физика и различни състезания, съревнования и прегледи провеждани на регионално и национално ниво през 70-те и 80-те години на ХХ век; монтьорски кънки за съобщителни и електрически дървени стълбове; книжка за инкасиране на ел. енергия за битови нужди от 70-те години на ХХ век; авторски плакати, дело на художника Никодим Ненов; телефонни апарати с шайба от 80-те години на ХХ век; членски книжки от 60те-80 те години на ХХ век; ученически пособия, панорамни книжки, развлекателни игри и детски играчки от 70-те и 80-те години на ХХ век; шрайбпроектор „Лектор 01” от 1975 г.; снимки свързани с историята на Враца и Врачанския край; наградни знаци и значки и много други.

За предходната 2020 г. основния и научно-спомагателния фонд на Музея се обогатиха с 857 броя движими културни ценности, а дарителите ни, на които изказваме огромната си благодарност са 35.

Изложбата е подредена в централната сграда на РИМ – Враца, Зала за временни и гостуващи изложби, и ще бъде открита на 14 април 2021 г. от 17:00 ч.