Видински деца получиха златни медали в  Националното  ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“-2019.

Отборът на ППМГ “Екзарх Антим I“ – Видин спечели първото място в ХVII-то издание на надпреварата.

В двудневното състезание в Стара Загора участваха  28 отбора – областни първенци на страната. В рамките на първия състезателен ден 112 ученици от цялата страна решаваха тестови задачи, свързани с различни бедствия и извънредни ситуации. На следващия ден, при полевата надпревара, те демонстрираха знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа до лекарска помощ.

С 245.5 точки видинските седмокласници – Лилия Боянова, Гергана Димитрова, Петьо Николов и Михаил Цанков, спечелиха златните медали. Учител-ръководител на отбора е Анелия Димитрова, а дългогодишен обучител – инспектор Владимир Иванов от РДПБЗН-Видин.

Състезанието е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г. Провежда се ежегодно и цели проверка на нивото на придобитите от учениците знания и умения за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации, да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.