Младшите посланици на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ отбелязаха Международния ден на жените и момичетата в науката – 11 февруари. Те създадоха електронен ресурс с най-важните факти относно този ден. С това се поставя началото на няколко инициативи, посветени на жените в науката. Следващите дейности са свързани с проучване и представяне на най-големите постижения на 5 жени в науката, както и разказ от първо лице на 5 жени-пионери в различни области на науката в България. Всички тези инициативи са посветени на 50-тата годишнина от създаването на ППМГ “Акад. Иван Ценов”, гр. Враца.