Компаниите Boom Supersonic и Collins Aerospace оповестиха в общо комюнике, че са подписали договор за стратегическо сътрудничество, свързано с работата по бъдещия наследник на Конкорд – свръзхзвуковия пътнически самолет Boom Overture (на снимката).

Както вече писахме, разработката на този свръзхзвуков пътнически самолет стартира още през 2016, а през 2018 компанията Boom Technology вече успя да построи и успешно да тества умален прототип на свръзхзвуковата машина.

Сътрудничеството с новия партньор Collins Aerospace обаче е тясно фокусирано и преследва ясна цел: разработката на силовата установка на машината, или казано с други думи – разработката на всички елементи, свързани с двигателите. В това число, освен самия двигател, влизат също разработките на специалните въздухозаборници, гондолата и соплото за изходящите газове.

Това съвсем не е случайно. Както е известно, именно двигателите на Конкорд бяха в основата на някой от неговите неблагополучия. Двигателите бяха в основата както на прекомерно високия му разход на гориво, така и на неприемливите му нива на шум, дори при дозвуков полет.

При Boom Overture всичко това трябва да бъде избегнато. При разработването на въздухозаборниците например, ще бъде ползвана цялата мощ на компютърното моделиране за да се постигнат максимални аеродинамични качества при минимално акустично въздействие върху средата.

Соплото на двигателя също ще бъде революционно. То ще бъде с променлива геометрия. За разлика от соплата при изтребителите обаче, при които променливата геометрия цели максимизиране на тягата и увеличаване на маневреността, променливата геометрия на соплата при Boom ще цели на първо място минимизиране на шума.

Както и досега, основен фокус в аеродинамиката на цялата машина продължава да е минимизирането на ударната вълна при преминаване на звуковата бариера (sonic boom), като крайната цел на новия пътнически самолет е той да може да лети със свръзхзвукови скорости и над населени места. Както е известно, за Конкорд това беше забранено по време на цялата му кариера.

Плановете са Boom Overture да бъде напълно готов до 2025, а редовните полети с новата свръхзвукова машина да започнат не по-късно от 2029.